Archive for the ‘forever’ Category

Cele Forever Living Products

W 2006 roku urzędowo firma Forever Living Products pobudziła poważny program równoważonego rozwoju ekologicznego, po to by istnieć w tej dziedzinie coraz to lepszymi. Udokumentowany Environmental Management System Forever zgłoszono do certyfikacji w międzynarodowym standardzie ISO 14000 i od samego początku co roku ten certyfikat osiąga. FLP skonstatował 2 zasięgi, w jakich zabiega do polepszenia: […]